CHUYỂN ẢNH ĐEN TRẮNG TRONG PHOTOSHOP

Từ trước đến nay, chúng ta phải chuyển ảnh đen trắng sang màu hoàn toàn thủ công. Đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và rất tốn thời gian. Trong khi đó, rất nhiều người muốn chuyển ảnh đen trắng sang ảnh màu đơn giản hơn. Adobe rất hiểu mong muốn này của người dùng. Trong phiên bản Photoshop 2021 vừa ra mắt gần đây. Adobe bổ sung tính năng Colorize nằm trong Neural Filters. Giúp chuyển bất kỳ bức ảnh đen trắng nào thành ảnh màu trong 1 phút.