HỌC TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ HÌNH ẢNH

2.Từ vựng giờ Anh về chủ đề Con người

*

Từ vựng giờ Anh về tính chất biện pháp cung Nhân Mã

3.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề Thực vật

*

Từ vựng tiếng Anh về Các các loại rau củ quả

4.Từ vựng giờ Anh về chủ thể Ẩm thực

*

Từ vựng tiếng Anh về Trái cây

5.Từ vựng giờ Anh về chủ thể Đời sống

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các quá trình nhà

6.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề Học thuật

*

Từ vựng tiếng Anh về dấu câu (phần 1)

7.Từ vựng giờ Anh về chủ đề Địa điểm

*

Từ vựng tiếng Anh về Công viên

8.Từ vựng giờ Anh về chủ đề Giao thông

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về xe pháo tương đối (phần 1)

9.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể Học tập cùng công việc

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những chính sách (phần 1)

10.Từ vựng giờ Anh về chủ đề Thể thao

*

Từ vựng giờ Anh về môn Bơi lội

11.Từ vựng tiếng Anh về chủ thể Du lịch và hoạt động quanh đó trời

*

Từ vựng giờ Anh về Vũ khí

12.Từ vựng giờ Anh về chủ đề Thời trang

*

Từ vựng giờ Anh về Các một số loại giầy

13.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề Giải trí

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về môn Bi a

14.Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ thể Nghệ thuật

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Các mức sử dụng âm nhạc